Folosim cele mai noi versiuni de software pentru programare offline si simulare, K-Roset, Roboguide, Robotstudio, pentru a determina cele mai bune configuratii de roboti in functie de necesitatile clientilor nostri in materie de studiu preliminar si elaborare de oferte pentru sisteme robotizate de productie … Optional oferim servicii de simulare a functionarii, calculul timpului de ciclu, verificari anticoliziune pentru sisteme robotizate de productie.

©ROBOTECH 2019